Katakanlah ; kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk ( menulis ) kalimat2 Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ( ditulis ) kalimat2 Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

 

 

 

-Dari Ibnu Abbas : Orang 2 Quraisy  berkata kepada orang Yahudi : tanyakan kepadaku apa saja, nanti akan saya tanyakan kepada lelaki itu ( Muhammad )saw .Orang Yahudi berkata : Tanyakan kepadanya tentang ruh. Maka orang Quraisy bertanya tentang ruh, Allah menurunkan ayat: Al Isra : 85. orang Yahudi berkata : Kita diberi ilmu banyak, kita diberi kitab Taurat, maka kita diberi kebaikan yang banyak.

                                                   ( hasan sahih, Riwayat Tarmizi )