Jangan kamu mengeraskan bacaanmu di dalam solat sehingga Al; Quran, Zat Yang Menurunkannya dan orang yang membawakannya dimaki2, dan janganlah kamu merendahkannya dari sahabat2mu, hendaklah kamu sekadar didengar oleh sahabat2mu.

 

 

 

 

_ Dari Ibnu Abbas : Ayat ini diturunkan di Mekah, iaitu ketika Rasulullah mengeraskan bacaan Al Quran, orang2 musyrik memaki2 Al Quran, Zat yang menurunkannya dan orang yang membawanya.

                                                       ( hasan sahih, Riwayat Tarmizi )