77- Maka apakah kamu telah melihat orang2 yang telah engkar akan ayat2 Kami dan berkata : Pasti aku akan diberi harta dan anak

 

78- Adakah   dia melihat ( barang ) yang ghaib atau dia telah membuat perjanjian dengan Yang Maha Pemurah?

 

79- Sekali2 tidak! Kami akan menulis apa2 yang ia katakana dan benar2 Kami akan memperpanjangkan azab untuknya

 

80- dan Kami warisi dari apa yang dikatakannya, dan dia akan datang kepada kami dengan seorang dirinya.

                                                            ( Maryam )

 

Dari abu Dhuha dari Masruq, ia berkata : saya mendengar dari Habbab B. AL Arath, ia berkata :  saya tidak akan memberikanmu sampai kamu mahu kufur dengan Muhammad. saya menjawab : Tidak! sampai kamu mati dan kemudian dibangunkan lagi? Dia berkata :Kita akan mati dan kemudian dibangunkaNya lagi ? saya menjawab : Ya . Dia berkata : Sesungguhnya saya di sana punya harta dan anak, nanti aku penuhi untukmu.

                                                             ( Riwayat At Tarmizi )