64-  tiadalah kami turun, melainkan dengan perintah Tuhanmu. kepunyaannya apa2 yang di hadapan kami dan apa2 yang di belakang kami dan apa2 yang di antara keduanya dan bukanlah Tuhan lupa

 

65-  Tuhan langit dan bumi dan apa2 yang di antara keduanya, sebab itu sembahlah dia dan sabarlah untuk menyembahNya. Adakah engkau ketahui ( sesuatu ) yang dinamai seumpama namaNya?

                                                            ( Maryam )

 

Dari Ibnu Abbas : rasulullah saw bersabda kepada Jibril : apa yang membertkanmu, engkau mengunjungiku lebih banyak dari apa yang engkau telah berkunjung kepadaku.

-                     

-                                                          ( Riwayat Tarmizi )