<< New Text >An-Nissak : 176 `Mereka minta fatwa kepada engkau. Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal, tiada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu setengah daripada peninggalannya.Saudara laki-laki pun mempusakai saudara perempuannya, jika tiada anak bagi bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang, maka untuk keduanya 2/3 daripada peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapaa orang ssudara laki-laki dan perempuan, maka untauk seorang laki-laki seumpama bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat'. Dari Jabir b. Abdullah; Aku sakit. Lalu Nabi bersama Abu Bakar menziarahiku. Aku pingsan, kerana itu aku tidak dapat berbicara dengan beliau .Kemudian beliau berwuduk dan menuangkan air wuduk kepada ku,aku pun tersedar. Maka aku berkata: Wahai Rasulullah, bagaimanakah akan aku perlakukan untuk harta saya? sedang saya mempunyai beberapa saudar perempuan ( mayat kalalah , Mayat yang tidak punya anak kecuali saudara perempuan ). >