Sesungguhnya orang2 yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan wang yang sedikit, takadalah untuk mereka bahagian di akhirat, dan Allah tidak bercakap2 dengan mereka dan tiada memandang mereka pada hari kiamat dan tiada pula menyucikan mereka, dan untuk mereka itu siksaan yang pedih.

                                                                    ( Ali Imran : 77 )

 

 

Dari Abdullah b. Mas’ud r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa melakukan suatu sumpah, sedang dia memalsukan sumpahnya untuk mengambil ( menipu ) harta seorang muslim, maka ia bertemu Allah kelak, sedang Allah murka kepadanya. Berkata Asy’ats : Demi Allah hal itu terjadi kepadaku. Antara dan seorang lelaki Yahudi ada sengketa sebidang tanah. Lalu dia mendustaiku. Aku bawakan permasalahan ini kepada nabi saw. Maka nabi bertanya kepadaku : Apa kamu punya bukti? jawabku : Tidak . Beliau bersabda Kepada Yahudi : Bersumpahlah kamu . Aku berkata ; Wahai Rasulullah, jadi dia akan bersumpah, dan akan melenyapkan harta saya? Maka Allahtaala menurunkan ayat di atas.

                                                                 (Riwayat Tirmidzi )