dan allah tidaksekali2 menyia2kan imanmu..

 

 

 

-Dari ikrimah dari Ibnu Abbas : rasulullah di suruh menhadap ke kaabah. sahabat2 bertanya: Bagaimana dengan sahabat2 kita yang mati padahal mereka shalat menghadap dan allah tidaksekali2 menyia2kan imanmu..

baitulmaqdis?

-              Tarmizi )