Orang2 yang membelanjakan ( mendermakan ) hartanya pada waktu malam dan siang ,dengan cara sulit dan berterang2 , maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka akan berdukacita.

                                                                        ( Al Baqarah : 274 )

 

 - Dari Ibnu Abbas : Saidina Ali mempunyai 4 dirham. 1 dirha di sedekahkan siang hari, 1 dirham disedekahkan malam hari, 1 dirham disedekahkan secara rahsia, 1 dirham disedekahkan dengan terang.