Al-Baqarah Ayat 256

`Tidak ada paksaan dalam agama,sesungguhnya sudah nyata
petunjuk dari kesesatan.Barangsiapa yang tak percaya
kepada taghut dan beriman kepada Allah
,sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang teguh
yang tidak akan putus.Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

* Dari Ibnu Abbas R.A: Adalah wanita yang selalu kematian anak, ia bernazar,jika anaknya hidup,dia akan membuatnya beragama Yahudi. Setelah Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah,di tengah mereka ada anak-anak Ansar,maka mereka berkata: Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami