Isteri2 mu itu adalah seperti tanah tempat kamu be4rcucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam itu bagaimana saja yang kamu sukai....

                                                             (  Al Baqarah : 223 )

 

1- Dari Ibnu abbas : Umar berkata : Wahai rasulullah.Binasa aku ! Rasulullah bersabda :Apa yang membinasakanmu? Umar berkata : Tadi malam saya gauli isteriku dari arah belakang . rasulullah tidak menjawab sama sekali.

                                                             ( Riwayat Tarmizi )

2- Dari Jabir : Orang2 Yahudi mengatakan, barangsiapa menggauli isterinya pada kemaluan belakang, maka anaknya ( nanti 0 akan juling matanya.

 

 

-                                                           

-           

-           

-