.......jika ada antara kamu yang sakait atau ada gangguan di kepalamu ( lalu ia bercukur ) ,maka wajiblah atasnya berfidyah, iaitu berpuasa , bersedekah atau berkorban....

                                                                ( Al Baqarah : 196 )

 

1- Kaab b. Ujrah berkata : Demi Zat yang jiwaku di tanganNya, ayat ini diturunkan untuk saya ,. Sambungnya lagi, kami bersama nabi di tanah Hudaibiyah dan dalam keadaan berihram. Orang2 musyrik menahan kami, padahal rambut saya panjang hingga kutu2 berjatuhan atas mukaku, tatkala nabi melewatiku beliau bersabda : Mungkin kutu2 di kepalamu menyakitkan mu. Maka turunlah ayat ini.

                                                                   

2- Dari Kaab b. Ujrah : Rasulullah datang kepadaku, saya  menyalakan api di bawah periuk dan kutu2 kepala berjatuhan di mukaku atau pelipisku. rasulullah bersabda : Apakah kutu2 itu menyakitkanmu? Saya menjawab : Ya  Rasulullah. Rasulullah bersabda : Cukurlah rambutmu dan berkorbanlah 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari atau beri makan 6 orang miskin.

                                                              ( Riwayat At Tarmizi )