Ketika kami jadikan bait ( Kaabah ) tempat pulang balik bagi manusia serta aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat shalat....

                                                             ( Al Baqarah : 125 )

 

- Humaid At Thawil memberitahukan kepada kami daripada Anas: Umar b. Al Khattab berkata : saya bertanya, wahai rasulullah, seandainya engkau gunakan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat( tentu akan lebih baik )