Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menhadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah luas lagi Maha Mengetahui.

                                                              ( Al Baqarah : 115 )

 

-Dari Abdullah b. Amir b. Rabiah dari ayahnya : Kami bersana Rasulullah dalam berpergian malam yang gelap gelita, kami tyidak tahu arah kiblay, maka shalatlah setiap seseorang menurut sangkaannya masing2, maka tatkala telahpagi kami adukan semua itu kepada Rasulullahsaw.

                                                             ( Riwayat Tarmizi )