Al-An am :121 `Janganlah kamu makan haiwan yang disembelih tanpa disebut nama Allah, sungguh yang demikian itu adalah fasik. Sesungguhnya syatan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah kamu dan jika kamu ikut mereka itu ,nescaya kamu menjadi orang-orang musyrik'. *Dari Ibnu Abbas: Orang-orang kafir berkata; Yang Allah sembelih janganlah kamu makan.Dan apa yang kamu sembelih sendiri makanlah.