-   

 

 

Dan ingatlah sewaktu satu golonga ( munafiqin ) daripada mereka itu berkata : Hai penduduk Yasrib, tidak baik kamu tinggal di sini, maka kembalilah kamu ke rumah kamu, serta meminta izin pula satu golongan daripada mereka akan nabi, menyatakan rumah kami aurat ( terbuka , mudah dimasukki musuh ) ; padahal yang sebenarnya rumah nya itu bukan aurat; mereka hanya hendak melarikan diri.

                                                                                                  ( Al Ahzab : 13 )

 

-Sewaktu perang Khandak seorang munafiq iaitu Aus b. Qaizi meminta kepada nabi untuk pulang ke rumahnya. Ini Cuma satu muslihat kerana ia tidak mahu berperang.